Privacy verklaring

Privacyverklaring

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Van den Akker Styles in Tiles houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken

Van den Akker Styles in Tiles, is statutair gevestigd aan Landweer 16, 5411 LV Zeeland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Brabant onder nummer: 66331463.

Te bereiken via 0413 – 256 200  en info@vd-akker.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of die naar iemand te herleiden zijn. Veelgebruikte persoonsgegevens zijn:

 • naam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • postcodes met huisnummers

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?

In het kader van onze dienstverlening of het verkopen van onze producten, leggen wij gegevens vast. Dit gebeurt alleen zodra we toestemming hebben gekregen van de klant. In het Dataregister hebben we dit uitgewerkt.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:

 • Om een overeenkomst uit te voeren.
 • Je te contacteren indien nodig.
 • Je bij ons informatie aanvraagt, bijvoorbeeld via onze chatmogelijkheid;
 • Voor statistische analyses.
 • Om vitale belangen te beschermen.
 • Om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.

Krijgen wij jouw persoonsgegevens ook uit externe bronnen?

Indien nodig verrijken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens. Met behulp van openbare of externe bronnen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je klant bent bij Van den Akker. Ook na afloop van onze dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te verlenen.  Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen.

Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@vd-akker.nl. Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@vd-akker.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@vd-akker.nl.

Privacy beleid andere websites

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende websites.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord.  Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heb je nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@vd-akker.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is je graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Van den Akker te Zeeland.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Datalek

Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kan je deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@vd-akker.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Protocol datalekken

Dataveiligheid

Van den Akker draagt zorg voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. De technieken die hiervoor beschikbaar zijn worden telkens geactualiseerd. Onverhoopt kan het toch zo zijn dat er inbreuk gemaakt wordt op deze beveiliging, bijvoorbeeld door een hack, dan is er sprake van een datalek en kunnen de gegevens mogelijk in verkeerde handen terecht komen. Hierbij onze procedure wat jij kan doen en wat wij doen bij het constateren van een datalek.

Meldplicht datalekken

Alle organisaties in Nederland zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens onbedoeld worden veranderd of verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan gaan om het hacken van digitale systemen van Van den Akker waarbij persoonsgegevens worden gestolen, maar ook om een  gestolen laptop, tablet of smartphone waarop persoonsgegevens staan of een verloren USB-stick met bestanden daarop.

Heb je een datalek ontdekt?

Heb je vertrouwelijke documenten ontvangen of via een van onze websites toegang of inzicht gekregen in persoonsgegevens die niet voor jou bestemd waren? Dan vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden via info@vd-akker.nl. of door te bellen naar 0413 256 200. Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn, wij vragen je echter het datalek niet te delen met anderen: schermafbeeldingen, beschrijving van gegevens die voor jou zichtbaar zijn of de reproduceerbaarheid. Maak je actief misbruik van een datalek of verkeerd ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Wat doen wij met een datalek?

Zodra wij op de hoogte zijn van een datalek zullen wij direct actie ondernemen door zorgvuldig na te gaan welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde(n) geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Als wij het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan melden wij:

 • de aard en omvang van het lek;
 • wie het betreft en welke persoonsgegevensregistraties het betreft en de aantallen voor zover wij die kunnen bepalen;
 • wie onze functionaris voor gegevensbescherming is;
 • de gevolgen van de inbreuk
 • de maatregelen die wij hebben genomen.

Als wij de benadeelden informeren dan melden wij:

 • de aard van het lek;
 • wie onze functionaris voor gegevensbescherming is en dat aan hem verdere informatie kan worden gevraagd;
 • de gevolgen voor de benadeelde;
 • de maatregelen die wij hebben genomen.

Register datalekken

Wij zetten ons maximaal in om datalekken te voorkomen, mocht het zich toch voordoen dan worden deze lekken opgenomen in het Register Datalekken. In dit register staat de datum waarop het lek is gevonden, wat gelekt is en hoe dat is gebeurd, wat de mogelijke gevolgen zijn, de getroffen maatregelen, wie we ingelicht hebben en of er wel of geen melding gemaakt is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.