Zorgcentrum Beekvliet (Hendriks Coppelmans)

De locatie voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarom is het getransformeerd naar een woonzorgcentrum met 40 levensloopbestendige appartementen. Er zijn hier vijf woongroepen gerealiseerd, elk bestemd voor acht bewoners. Iedere woongroep heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken en er is een grote centrale ontmoetingsruimte voor alle cliënten. In dit vernieuwde gebouw hebben de bewoners meer eigen ruimte met elk een eigen slaap- en badkamer en zijn de appartementen ingericht op de specifieke leefwensen van de cliënt. Het vernieuwde gebouw is hierdoor toekomstbestendig voor deze ouder wordende cliënten met toenemende zorgvragen. Daarnaast is ook het dak volledig vervangen en hebben we het schilder- en opknapwerk verzorgd.

  • Alle voorkomende tegelwerkzaamheden voor badkamers en toiletruimtes