87 woningen ‘Het venster van Made’, Made (van der Heijden)

Er was in de gemeente behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen. Vandaar dat de grondgebonden woningen bestaan uit een mix van rij- en hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, allen met verschillende gebruiksoppervlaktes. De 21 koopappartementen hebben een bijzonder ontwerp met appartementen aan alle gevels en de centrale verkeersruimte in het hart van het gebouw. Het appartementengebouw wordt gerealiseerd met een begane grond voor parkeerplaatsen en bergingen.

In het plan wordt aandacht besteed aan circulariteit door onder andere het gebruik van circulaire bouwmaterialen, waaronder beton voor de funderingen en citumen voor de dakbedekking, en het circulair slopen. Naast circulariteit zal ook aandacht worden besteed aan natuurinclusief bouwen. Het ontwerp van het totale openbare gebied is in onze opdracht in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen en vervolgens door ons uitbesteed aan een civiele aannemer. Door de gemeente en een door ons aangestelde externe toezichthouder wordt tijdens de aanleg van het openbare gebied toezicht gehouden. Het openbaar gebied wordt aangekleed met onder andere speeltoestellen en de keuzes hiervoor zullen in overleg met de gemeente en toekomstige bewoners worden gemaakt. Na oplevering van het woonrijpe openbare gebied zal het worden overgedragen aan de gemeente.

  • Alle voorkomende tegelwerken
  • Leverancier van tegels